SPJEGATUR-Għaliex qed jiġu mfittxija BMW u Daimler minħabba t-tibdil fil-klima?

Attivisti Ġermaniżi ressqu kawża kontra l-manifatturi tal-karozzi BMW u Daimler talli rrifjutaw li jissikkaw l-għanijiet tal-emissjonijiet tal-karbonju, l-ewwel darba li ċittadini Ġermaniżi fittxu lill-kumpaniji privati ​​talli aggravaw it-tibdil fil-klima. Il-kawża mill-kapijiet tad-Deutsche Umwelthilfe (DUH), organizzazzjoni mhux governattiva (NGO), hija simili għal waħda li ġiet allinjata għal Volkswagen mill-kapijiet tad-diviżjoni tal-Ġermanja ta ’Greenpeace b’kollaborazzjoni mal-attivista tal-Ġimgħa għall-Futur Clara Mayer u sid ta’ art mhux identifikat. .


Kreditu ta 'Immaġni ta' Immaġni Rappreżentattiva: Wikipedia
  • Pajjiż:
  • Il-Ġermanja

Attivisti Ġermaniżi ressqu kawża kontra l-manifatturi tal-karozzi BMW u Daimler talli rrifjutat li tissikka l-għanijiet tal-emissjonijiet tal-karbonju, l-ewwel darba Ġermaniż iċ-ċittadini ħarrku lill-kumpaniji privati ​​talli aggravaw it-tibdil fil-klima.

Il-kawża mill-kapijiet tad-Deutsche Umwelthilfe (DUH), organizzazzjoni mhux governattiva (NGO), hija simili għal waħda li qed tiġi allinjata għal Volkswagen mill-kapijiet tal-Ġermanja ta ’Greenpeace diviżjoni b’kollaborazzjoni mal-attivista tal-Ġimgħa għall-Futur Clara Mayer u sid ta ’art mhux identifikat. Madankollu, dan il-grupp ta lil Volkswagen sad-29 ta 'Ottubru biex iwieġeb. DUH sfida wkoll lill-kumpanija tal-enerġija Wintershall biex tirrestrinġi l-miri tal-emissjonijiet tagħha, iżda s'issa għadha ma ġiet ippreżentata l-ebda kawża kontra l-kumpanija.

Hawn xi jfissru l-każijiet, u għaliex huma importanti. Minn fejn ġie dan?F'Mejju tas-sena li għaddiet, l-ogħla qorti tal-Ġermanja ddeċidiet li l-liġi dwar il-klima tal-pajjiż ma kinitx qed tagħmel biżżejjed biex tipproteġi l-ġenerazzjonijiet futuri. Huwa stabbilixxa baġits tal-emissjonijiet tal-karbonju għas-setturi ekonomiċi ewlenin, żied il-persentaġġ li bih l-emissjonijiet għandhom jitnaqqsu mil-livelli tal-1990 sal-2030 għal 65% minn 55%, u ddikjara li l-Ġermanja bħala pajjiż għandu jkun newtrali mill-karbonju sal-2045. Filwaqt li tissodisfa dawn it-talbiet jimplika xi restrizzjonijiet għall-istili ta ’ħajja tal-ġenerazzjonijiet attwali, jekk ma tissodisfaxhom ikun iġġiegħel lill-ġenerazzjonijiet futuri jagħmlu sagrifiċċji aktar drastiċi b’mod sinifikanti biex it-tnejn jibqgħu ħajjin f’dinja aktar sħuna, u jipprevjenu l-problema minn għall-agħar, il-qorti argumentat dak iż-żmien.

Fl-istess xahar, gruppi ambjentali fin-Netherlands rebaħ każ kontra l-kumpanija taż-żejt Shell talli ma għamilx biżżejjed biex itaffi l-impatt tagħha fuq il-klima - l-ewwel ditta privata li ġiet ordnata minn qorti biex tnaqqas l-emissjonijiet tagħha. Fuq wara ta 'dawk iż-żewġ deċiżjonijiet, il-Ġermaniż attivisti qed jagħmlu l-każ tagħhom.

GĦALIEX IMPORTANTI? Dan il-każ huwa importanti fuq żewġ livelli.

L-ewwelnett, minħabba l-preċedent legali, jista 'jistabbilixxi - jiġifieri, li l-kumpaniji huma direttament responsabbli għall-effett fuq il-ħajja tan-nies ta' l-emissjonijiet li joħolqu l-prodotti tagħhom. Jekk l-imputati jirbħu, iċ-ċittadini jistgħu jitħeġġu jfittxu kumpaniji oħra - mil-linji tal-ajru sal-bejjiegħa bl-imnut għad-ditti tal-enerġija - talli ma għamlux biżżejjed biex itaffu l-impatt tagħhom fuq il-pjaneta.

It-tieni, minħabba li l-kumpaniji se jkunu mġiegħla jippruvaw fil-qorti li l-miri ta 'emissjonijiet tagħhom huma kemm ma jgħaddix ilma minnhom kif jgħidu li huma - jittestjaw l-istress it-talbiet tagħhom li qed jieħdu l-bidla fil-klima bis-serjetà. GĦALIEX DAWN IL-KUMPANIJI?

kemm għandu kaido

Daimler u BMW stabbilixxew diversi miri relatati mal-klima timmira li tipproduċi vetturi purament elettriċi (EVs) sal-2030, u tipprovdi alternattiva elettrika għall-mudelli kollha sal-2025. BMW trid mill-inqas nofs il-bejgħ globali tkun EVs sal-2030, u tnaqqas l-emissjonijiet tas-CO2 għal kull vettura b'40% fl-istess qafas ta 'żmien .Volkswagen qal li se jieqaf jipproduċi karozzi li jarmu karburanti fossili sal-2035.

It-tliet ditti ddikjaraw li l-miri tagħhom huma konformi mal-Ftehim internazzjonali ta 'Pariġi dwar l-indirizzar tat-tisħin globali. Iżda l-imputati jargumentaw li l-għanijiet tal-kumpaniji mhumiex biżżejjed biex jaderixxu mal-Ġermanja deċiżjonijiet dwar il-klima u baġits tal-emissjonijiet tal-karbonju stabbiliti mill-Bord Intergovernattiv għat-Tibdil fil-Klima (IPCC).

Billi jtawlu l-attivitajiet li jarmu l-karbonju, il-kumpaniji huma direttament responsabbli għall-limitazzjonijiet fuq id-drittijiet individwali li jkollhom isofru fil-futur jekk il-baġits tal-karbonju ma jkunux imwaħħlin magħhom, il-każ jargumenta. Dawn bl-ebda mod ma huma l-uniċi ditti li għalihom jista 'japplika argument bħal dan - u jekk id-DUH jirbaħ, jistgħu jsiru iktar kawżi.

X'IRIDU? DUH irid li ż-żewġ ditti tal-karozzi jimpenjaw ruħhom legalment biex itemmu l-produzzjoni ta 'karozzi li jarmu karburanti fossili sal-2030, u biex jiżguraw is-CO2 emess mill-attivitajiet tagħhom qabel dawk l-iskadenzi ma jmorrux lil hinn mis-sehem ġust tagħhom.

Xi jfissru bis-sehem ġust tagħhom? Huwa kalkolu kumpless - imma fi kliem sempliċi, l-NGO ikkalkulat 'baġit tal-karbonju' personali għal kull kumpanija, ibbażat fuq ċifra miġbura mill-IPCC ta 'kemm karbonju nistgħu xorta narmu globalment mingħajr ma nsaħħnu l-Art lil hinn minn 1.7 gradi Celsius, u kemm karbonju ħarġu l-kumpaniji fl-2019. Skond il-kalkoli tagħha, il-miri klimatiċi attwali tal-kumpaniji mhumiex biżżejjed biex iżommuhom fil-baġit allokat tagħhom - li jfisser li anke jekk kulħadd jeħel mal-baġits tagħhom, dawn l-attivitajiet tal-kumpaniji jimbuttaw l-emissjonijiet lil hinn mil-limitu.

X'QALU L-KUMPANIJI? Daimler qal nhar it-Tnejn li ma ra l-ebda raġuni għall-każ. 'Aħna ilna nipprovdu dikjarazzjoni ċara għat-triq għan-newtralità tal-klima: aħna nimmiraw li nkunu kompletament elettriċi sa tmiem id-deċennju - kull fejn il-kundizzjonijiet tas-suq jippermettu,' qalet fi stqarrija.

BMW qalet li l-miri klimatiċi tagħha kienu diġà fuq quddiem fl-industrija, u l-għanijiet tagħha kienu konformi mal-ambizzjoni li żżomm it-tisħin globali taħt il-1.5 gradi. qal li se jikkunsidra l-każ, iżda li 'ma jqisx il-kawża ta 'kumpaniji individwali bħala metodu adattat biex jindirizza l-isfidi tas-soċjetà.'

X'JIĠRI JMISS? Issa huwa f'idejn il-qorti distrettwali tal-Ġermanja li tiddeċiedi jekk il-każ għandux jitmexxa 'l quddiem. Jekk taħseb hekk, il-kumpaniji jintalbu jippreżentaw evidenza biex jiddefendu lilhom infushom kontra l-akkużi, u jkun hemm dibattitu bil-miktub bejn iż-żewġ naħat.

Deċiżjoni tista 'tkun snin' il bogħod. Iżda iktar ma jdum, iktar ikun għoli r-riskju għall-kumpaniji jekk jitilfu - peress li jistgħu jitħallew bi ftit żmien biex jissodisfaw kwalunkwe talba tal-qorti sal-2030. ($ 1 = 0.8540 euro)

(Din l-istorja ma ġietx editjata mill-istaff Top News u hija ġġenerata awtomatikament minn feed sindakat.)